Każda inwestycja i każdy biznes potrzebuje dobrego planu, potem trzeba nadać mu ramy wizualne. Tym zajęła się pracownia architektoniczna, która nasze idee ubrała w realne kształty. Na wizualizacji widać także część hotelową, która powstanie w drugim etapie inwestycji.

 

 

Centrum Rezon