REGULAMIN
REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ
 1. Osoby pełnoletnie muszą osobiście podpisać stosowne oświadczenie. Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz potwierdza korzystanie ze ściany na własną odpowiedzialność.
 2. Samodzielnie mogą wspinać się osoby pełnoletnie oraz młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 3. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.
 4. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do pilnowania swoich dzieci. Dzieci biegające na terenie ściany wspinaczkowej stwarzają poważne zagrożenie dla siebie i dla innych. Należy pamiętać, że ściana wspinaczkowa nie jest placem zabaw.
 5. Wstęp na ścianę dozwolony jest tylko w butach wspinaczkowych lub w dowolnym obuwiu zamiennym.
 6. Do dokonywania wszelkich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie personel Centrum Wspinaczkowego Rezon i osoby przez niego wyznaczone.
 7. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest nad szarymi materacami do wysokości oznaczonej na ścianie.
 8. W strefie zeskoku ze ściany nie wolno przebywać, gdy ktoś się wspina.
 9. W strefie zeskoku nie wolno pozostawiać sprzętu wspinaczkowego i innych przedmiotów.
 10. Wspinanie z asekuracją górną dozwolone jest wyłącznie na drogach wyposażonych w stanowiska asekuracyjne i liny.
 11. Wspinanie z asekuracją dolną dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyposażonych w punkty asekuracyjne. Do wspinania z asekuracją dolną są dopuszczone tylko osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu.
 12. Do wspinania z asekuracją dolną należy używać liny przeznaczonej do tego celu. Lina powinna posiadać wszystkie niezbędne atesty, a jej użytkowanie musi być zgodne z zaleceniami producenta.
 13. Bezwzględnie zabronione jest wspinanie się pod inną osobą będącą już na ścianie.
 14. Przed rozpoczęciem treningu należy sprawdzić sprzęt.
 15. Sprzętu i urządzeń ściany należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Linę z uprzężą łączyć można wyłącznie z zastosowaniem podwójnej ósemki. Bezwzględnie zakazane jest łączenie liny z uprzężą za pośrednictwem karabinka.
 17. Każda osoba zamierzająca wspinać się z liną nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz sposobu wiązania podwójnej ósemki jest zobowiązania do poinformowania o tym personelu dyżurującego.
 18. O doznanych kontuzjach oraz zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia lub personel dyżurny.
 19. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej zobowiązane są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 20. Sekcje wspinaczkowe, osoby na zajęciach indywidualnych, grupy urodzinowe i inne grupy zorganizowane mają pierwszeństwo w korzystaniu ze ściany wspinaczkowej.
 21. Obsługa Klubu i instruktorzy mogą w każdej chwili wyłączyć z użytkowania część ściany.
 22. Korzystanie z usług Centrum Wspinaczkowego Rezon jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych (w szczególności do publikacji zdjęć i filmów w Internecie).
 23. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie ściany wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Centrum Wspinaczkowym Rezon.
REGULAMIN OGÓLNY CENTRUM REZON
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Rezon w Plewiskach zwanego dalej Klubem.
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu się do stosowania jego postanowień.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 4. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Na terenie Klubu zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  b) używania tytoniu i e-papierosów,
  c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem,
  d) wprowadzania zwierząt,
  e) handlu i akwizycji,
  f) naklejania i pozostawiania reklam,
  g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 6. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-23:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 8:00-22:00. Klienci mogą korzystać z Klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia Klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 7. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do korzystania z szafki w czasie przebywania w Klubie. Sugerujemy posiadanie własnej kłódki, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo pozostawionych przedmiotów. Opuszczając Klub należy zwolnić szafkę.
 8. Za zniszczenie mienia Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 9. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 11. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych na czas pobytu w Klubie szafkach.
 12. Na terenie Klubu Klienci zobowiązani są do stosowania się do zaleceń instruktorów i obsługi Klubu.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych pracownicy Klubu mają prawo wyprosić Klienta z obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 16. Dla klientów korzystających z usług w Klubie parking jest bezpłatny. Pojazdy pozostawione na parkingu, bez zgody personelu, zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu. Opłaty za parkowanie uiszcza się w recepcji Klubu.

  Cennik za parkowanie, samochody osobowe i dostawcze:

  • pierwsze 2 godziny 6 zł/1h
  • 3 godzina – 10 PLN
  • od 4 godziny parkowania 15 zł za każdą następną godzinę
  • opłata dobowa: 75 zł
 17. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Centrum Rezon.
 18. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Centrum Rezon.
CENTRUM REZON
ul. Kolejowa 32‎
62-064 Plewiska (Poznań)
REZERWACJE
Wszystkie sekcje, zajęcia, szkolenia itd. rezerwuj pod numerem:

880-984-886

WYDARZENIA
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Centrum Rezon