REGULAMIN
REGULAMIN CENTRUM REZON
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Rezon w Plewiskach zwanego dalej Klubem.
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu się do stosowania jego postanowień.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących Klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich Klientów Klubu.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
 5. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Na terenie Klubu zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  b) używania tytoniu i e-papierosów,
  c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem,
  d) wprowadzania zwierząt,
  e) handlu i akwizycji,
  f) naklejania i pozostawiania reklam,
  g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-23:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 8:00-22:00. Klienci mogą korzystać z Klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia Klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do korzystania z szafki, na czas przebywania w Klubie. Sugerujemy posiadanie własnej kłódki, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo pozostawionych rzeczy. Opuszczając Klub należy zwolnić szafkę.
 9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami trenera lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych na czas pobytu w Klubie szafkach.
 13. Zabrania się wnoszenia na kort rzeczy niebędących elementem wyposażenia stroju gracza squasha czyli napojów, ręczników, zegarków, kluczy, telefonów komórkowych itp. mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia na korcie.
 14. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do pilnowania swoich dzieci. Dzieci biegające na terenie Klubu – zwłaszcza na terenie ściany wspinaczkowej – stwarzają poważne zagrożenie dla siebie i dla innych. Należy pamiętać, że Centrum Rezon nie jest placem zabaw.
 15. Na terenie Klubu Klienci zobowiązani są do stosowania się do zaleceń trenerów i obsługi Klubu.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 18. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych pracownicy Klubu mają prawo wyprosić Klienta z obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 19. Korzystanie z usług Centrum Rezon jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych (w szczególności do publikacji zdjęć i filmów w Internecie).
 20. Dla klientów korzystających z usług w Klubie parking jest bezpłatny. Pojazdy pozostawione na parkingu, bez zgody personelu, zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu. Opłaty za parkowanie uiszcza się w recepcji Klubu.

  Cennik za parkowanie, samochody osobowe i dostawcze:

  • pierwsze 2 godziny 6 zł/1h
  • 3 godzina – 10 PLN
  • od 4 godziny parkowania 15 zł za każdą następną godzinę
  • opłata dobowa: 75 zł
 21. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Centrum Rezon.
 22. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Centrum Rezon.
REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA
 1. Kort do squasha wynajmowany jest na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 5 min. tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie gry o więcej niż 5 min. traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i skutkuje koniecznością opłacenia go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można w recepcji w dniu korzystania z kortów.
 4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci w zamiennym obuwiu sportowym, przeznaczonym do sportów halowych, charakteryzującym się kauczukową podeszwą nie pozostawiającą śladów (często oznaczoną napisem „non marking sole”). W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy Klubu mają prawo odmowy wstępu na kort; nie zwalnia to z obowiązku uiszczenia opłaty za zarezerwowany kort.
 5. Zasady rezerwacji kortów:
  a) rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
  b) rezerwacja kortu on-line możliwa jest po założeniu konta w serwisie rezerwacyjnym,
  c) anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie min. 24 h przed terminem rezerwacji – samodzielnie w systemie on-line lub poprzez Recepcjonistę Centrum Rezon. W terminie krótszym niż 24 h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich klientów jako dostępny.
  d) nieterminowa anulacja kortu lub zajęć, lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia.
 6. Zakładając konto w systemie rezerwacyjnym Centrum Rezon Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Centrum Rezon Marek Frankiewicz swoich danych teraz i w przyszłości zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Centrum Rezon Marek Frankiewicz, ul. Kolejowa 32, 62-064 Plewiska.
 7. Podczas rejestracji w systemie rezerwacyjnym Centrum Rezon Klient zobowiązany jest podać swoje Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz aktualny numer telefonu.
 8. Karnety i opłacone rezerwacje upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Oferowane Karnety na 6 wejść należy wykorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu. Opłacony karnet/pojedyncza rezerwacja nie podlega zwrotowi lub zamianie.
 9. Wysokość opłat za korzystanie z kortu podaje do wiadomości tabela opłat umieszczona w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.
 10. Klient ma możliwość dokonania stałej rezerwacji kortów. W przypadku rezygnacji odwołanie rezerwacji musi nastąpić min. 24 h przed terminem rezerwacji.
  W terminie krótszym niż 24 h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich klientów jako dostępny. W przypadku niesprzedania kortu Klient jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za wynajem kortu.
  Trzykrotne niepojawienie się w zarezerwowanym terminie lub odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 24 h skutkuje usunięciem stałej rezerwacji i brakiem możliwości jej odnowienia.
  W przypadku usunięcia stałej rezerwacji można dokonywać tylko pojedynczych rezerwacji kortów.
 11. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
 12. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłek i okularów.
 13. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek fizyczny.
 14. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 16. Wejście na kort oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

CENTRUM REZON

ul. Kolejowa 32‎
62-064 Plewiska

REZERWACJE

Rezerwacja kortów pod numerem: 880-984-886 oraz on-line

WYDARZENIA

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Centrum Rezon