REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystać ze ściany można jedynie w obecności personelu dyżurnego (instruktora lub operatora ściany).
 2. Osoby pełnoletnie muszą osobiście podpisać stosowne oświadczenie.
 3. Samodzielnie mogą się wspinać osoby pełnoletnie oraz młodzież od 16 roku życia z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 4. Nad bezpieczeństwem użytkowników ściany, przestrzeganiem regulaminu i porządkiem czuwa personel dyżurny (instruktor lub operator ściany).
 5. Liczbę osób mogących wspinać się jednocześnie określa personel dyżurny.
 6. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwe, stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.
 7. Wstęp na ścianę dozwolony jest tylko w butach treningowych lub w dowolnym obuwiu zamiennym.
 8. Do dokonywania wszelkich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie personel Centrum wspinaczkowego Rezon Poznań i osoby przez niego wyznaczone.
 9. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest nad szarymi materacami.
 10. W strefie zeskoku ze ściany nie wolno przebywać gdy ktoś się wspina.
  W strefie zeskoku nie wolno pozostawiać sprzętu wspinaczkowego i innych przedmiotów.
 11. Wspinanie z asekuracją górną dozwolone jest wyłącznie na drogach wyposażonych w stanowiska asekuracyjne i liny.
 12. Wspinanie z asekuracją dolną dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyposażonych w punkty asekuracyjne. Do wspinania z asekuracją dolną są dopuszczone tylko osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu.
 13. Do wspinania z asekuracją dolną należy używać liny przeznaczonej do tego celu. Lina powinna posiadać wszystkie niezbędne atesty, a jej użytkowanie musi być zgodne z zaleceniami producenta.
 14. Bezwzględnie zabronione jest wspinanie się pod inną osobą będącą już na ścianie.
 15. Przed rozpoczęciem treningu należy sprawdzić sprzęt.
 16. Sprzętu i urządzeń ściany należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Linę z uprzężą łączyć można wyłącznie z zastosowaniem podwójnej ósemki. Bezwzględnie zakazane jest łączenie liny z uprzężą za pośrednictwem karabinka.
 18. Każda osoba nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz sposobu wiązania podwójnej ósemki jest zobowiązania do poinformowania o tym personelu dyżurującego.
 19. O doznanych kontuzjach oraz zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia lub personel dyżurny.
 20. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie ściany wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Centrum wspinaczkowym Rezon Poznań.

  Zasady ogólne Klubu

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Rezon w Plewiskach zwanego dalej Klubem.
  2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
  3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
  4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
  5. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
  6. Na terenie Klubu zabrania się;
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  b) używania tytoniu
  c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  d) wprowadzania zwierząt
  e) handlu i akwizycji
  f) naklejania i pozostawiania reklam
  g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
  7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-23.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia Klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
  8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do korzystania z szafki, na czas przebywania w Klubie. Sugerujemy posiadanie własnej kłódeczki, co zapewni bezpieczeństwo pozostawionych rzeczy. Po skorzystaniu z usługi należy zwolnić szafkę.
  9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
  10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
  11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
  12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
  13. Na kort zabrania się wnoszenia rzeczy niebędących elementem wyposażenia stroju gracza squasha czyli napoi, ręczników, zegarków, kluczy, telefonów komórkowych itp. mogących stworzyć zagrożenie zdrowia na korcie
  14. Na terenie Klubu obowiązuje zastosowanie się do zaleceń obsługi klubu i instruktorów.
  15. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje klientów.
  16. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
  17. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo wyprosić klienta z obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
  18. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Centrum Rezon.
  19. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Centrum Rezon.

CENTRUM REZON
ul. Kolejowa 32‎
62-064 Plewiska (Poznań)
REZERWACJE
Wszystkie sekcje, zajęcia, szkolenia itd. rezerwuj pod numerem:

880-984-886

WYDARZENIA
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Centrum Rezon